Oproep kandidaten voor gouverneur 2024-2025

maandag 20 december 2021

Oproep tot kandidaten voor gouverneur van Rotary International District 2140 voor het werkjaar 2024-2025

We wensen hierbij een oproep te doen voor een kandidaten-opvolger van DGE Dominiek Willemse en DGN Frederik Mortelmans. Ons district 2140 heeft er bij zijn opstart voor gekozen om de gouverneur te laten verkiezen door een verkiezing per stemming door de clubs. Deze procedure, tezamen met het aantal stemmen per club en de stembrieven, wordt begin februari 2022 opgestuurd naar alle clubs. Voor degenen die ze toch al willen kennen: we zullen Artikel 12.040 en volgende uit de Manual of Procedures strikt volgen.

1. Voorwaarden tot kandidatuurstelling

Die vindt u in artikels 12 en 16 van de Manual of Procedures, waarvan hier een paar uittreksels.

XSAAAAAASUVORK5CYII=

ifwHGR8JmY8ytyAAAAABJRU5ErkJggg==

yPwGxK+De3Lt+9QAAAABJRU5ErkJggg==

In het kort komt het hierop neer dat de kandidaat/kandidate:

  • 7 jaar Rotariër moet zijn op het ogenblik van de verkiezing
  • Een volledig mandaat als clubvoorzitter dient te hebben volbracht (of 6 maanden als stichtend voorzitter van een club)
  • Moet voorgedragen worden door de voorzitter én secretaris van zijn eigen club

2. Vormregels voor de kandidatuurstelling

De kandidatuur moet schriftelijk ingediend worden en ondertekend zijn door de kandidaat/kandidate, zijn/haar clubvoorzitter en clubsecretaris. Ze dient opgestuurd te worden via e-mail naar :

  • De districtsgouverneur Bart Purnal, via bart.purnal@skynet.be
  • De districtssecretaris Frederik Mortelmans, via frederik.mortelmans@telenet.be
  • En met in kopie de verkozen gouverneur Dominiek Willemse, via dominiek@juranv..be

En dit ten laatste op 31 januari 2022.

3. Inhoudelijke elementen van de kandidatuur

De Code of Policies (versie januari 2022) bepaalt in zijn artikel 19.030.2 de elementen die verplicht in de kandidatuur moeten worden opgenomen. U vindt ze hieronder.

dFtvDcU809VssP0TIyRcwAAAABJRU5ErkJggg==

4. Inhoud van de functie van districtsgouverneur

Eén van de taken van een districtsgouverneur is ervoor te zorgen dat de continuïteit van de organisatie verzekerd wordt.    Hieronder vindt u een uittreksel uit de Manual of Procedures die de voornaamste taken van een gouverneur vermelden :

GnwEDRBhRtQNEGFG3gv7YN2EQPouwu5v8A4O5MdaIzWQwAAAAASUVORK5CYII=

U heeft gemerkt dat de teksten niet uit het Engels vertaald werden. Dat is een bewuste keuze. Immers, ook alle correspondentie vanuit ons hoofdkwartier in Evanston, via rotary.org, via de GETS (Governor Elect Training Seminar), enz., gebeurt in het Engels. 

DOWNLOAD HIER DE OPROEPINGSBRIEF